Stick reader, stavantenne

Vi har stick readere/stavantenner til ethvert behov.

Vores stick reader RS420 har markedets bedste læseafstand - 40 cm for HDX ø30 mm EID mærker. De aflæste kvægnumre vises på et stort skærm og er læsbare også når det er mørkt, da displayet er belyst.

Hvis du ønsker at udnytte stick readerenes fulde potentiale, skal du prøve vores SmartKoen APP sammen med enten RS420 stick reader eller vores ALLFLEX dan-mark Mini Reader.  
Kvægnumrene som aflæses ved hjælp af en af stick reader overføres via Bluetooth til SmartKoen APP'en, hvor diverse daglige registreringer kan foretages. 
Der er store tidsmæssige besparelser at hente for landmænd med store besætninger, og tastefejl elimineres helt.